WiFi Стикери

Стикери за моментно свързване с интернет. Без търсене на мрежа и въвеждане на парола. Улеснете себе си, Вашите клиенти и направете впечатление!

Подходящи за:

Рецепция - Поставете стикер с Вашата Guest WiFi мрежа на рецепцията на Вашия бизнес.

Хотели - Поставете стикер с Вашата WiFi мрежа на рецепцията на Вашия хотел или във всяка стая на видимо място.

Заведения - Поставете стикер с Вашата WiFi мрежа на всяка маса.

У дома - Поставете стикер с Вашата WiFi мрежа на видимо място в дома си и улеснете себе си и Вашите гости.

Събития - Поставете стикер с WiFi мрежата на Вашето събитие на удобно и видимо място.

Нашите предложения

Дизайн 1

Дизайн 2

Дизайн 3

Дизайн 4

Дизайн 5