Прочети и Научи!

NFC е съкращение от near-field communication или близка безконтактна комуникация. Технологията дава възможност на смартфоните, таблетите и другите устройства, оборудвани с нея, да обменят данни по между си. Тя еволюира от технологията за радиочестотна идентификация (radio-frequency identification или накратко RFID), с която са оборудвани магнитните карти за достъп например. NFC е много подобна на технологията за радиочестотна идентификация, но тя ограничава обмена на данни в периметър от 2 до 10 сантиметра.

09.05.2019г.

QR кода е видим и лесно разпознаваем. Никой не може да се оплаче, че не може да намери QR код. Квадратният код е лесно разпознаваем и видим на всяка повърхност, върху която е отпечатан. В резултат на това хората не трябва да бъдат уведомявани отделно за съществуването му.

09.05.2019г.